Naam Stichting

Stg.Chosen One Ministries

Plaats

Enarotali Papua Indonesia

Baten en Lasten

 

Begroting 2018

werkelijk 2017

 

 

Eigen vermogen/saldo 31-12-2016

 

440

   

Baten

       

1. Opbrengsten uit bezittingen

 

 

 

 

2.Bijdragen Sponsors

                   10.000

                    8.239

 

 

3. Subsidies en overige bijdragen van derden

                     2.000

                2.755

 

 
 

 

 

 

 

Totaal baten

                   12.000

                   11.434

                          -  

 
         

Lasten

       

4,Bestedingen aan Kleuterschool

                     5.000

           4.500

 

 

5,Bestedingen bouw lokalen

                         -  

                    3.684

 

 

6.Reserve op rekening Papua voor diversen

 

              767

 

 

7. Lasten gebouwen

                     1.000

              607

 

 

8. Overige salarissen/ onkostenvergoedingen

                     2.000

              154

 

 

9. Lasten beheer en administratie

                        300

              310

 

 

10. Inrichting lokalen/ buiten speelplaats

                     1.000

           1.233

 

 
 

 

 

 

 

Totaal lasten

                     9.300

                   11.255

                          -  

 
         
 

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

                     2.700

                        179

                          -  

 
         

Legenda

       
         

ad  1 Verhuur eigen pand/ onderverhuur/ rente etc.

       

ad  2 Giften van sponsors etc.

       

ad  3 Alles wat van derden binnenkomt

       

ad  4 Salarisse aan docenten / leermaterialen / inventaris kleuterschool

       

ad  5 Kosten rondom de bouw van de lokalen en arbeidsloon

       

ad  6 Bijdrage aan bijscholing/cursussen

       

ad  7 Huur/rente/ afschrijving/ onderhoud/ onderhoud parkeerplaats ed

       

ad  8 Facilitaire medewerkers/ vrijwilligerskosten/jeugdclub

       

ad  9 Kantoorkosten/ bankkosten/ advieskosten etc

       

ad 10 Inrichting lokalen/tafels/stoelen/speelgoed/buitenruimte/ keukeninventaris etc.

     
         
         

Bijzonderheden:

       

Alle bedragen in hele euro's ingeven.