Hartelijk welkom op de website van Stichting Chosen One Ministries!

De Stichting Chosen One Ministries heeft ten doel het verbeteren van het welzijn van kinderen in de provincie Papua in Indonesië door ontwikkelingshulp te verlenen op de gebieden van gezondheidszorg, preventie, basisonderwijs, het toerusten van de lokale bevolking, het creëren van werkgelegenheid en maatschappelijke relevantie voor de lokale gemeenschap alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting werkt samen met de de plaatselijke kerk Gereja Bethel Indonesia in het plaatsje Enarotali. Er zijn reeds verschillende projecten zoals de Super Power Kids Club, de school "Sunshine" (peuterspeelzaal en kleuterschool) en het ondersteunen van het plaatselijke consultatiebureau.

Miriam Stigter is de voorzitter van de stichting, samen met haar man Noegi Akas en hun 3 kinderen, wonen zij  naast het lokale ziekenhuis. Noegi is daar werkzaam als gynaecoloog en is tevens medevoorganger van de GBI-kerk. Miriam is coordinator van de verschillende projecten.

Op deze website nemen we u mee naar de binnenlanden van Papua en kunt u een kijkje nemen in ons leven en hoe wij een steentje bij proberen te dragen om de lokale bevolking te helpen! 

We Are Blessed to be a Blessing!!

PS. Onze website is nog vrij nieuw, maar op onze facebookpagina kunt u foto's en filmpjes van de laatste jaren vinden: https://www.facebook.com/Chosen-One-Ministries-759338060821692/